Prisbasbelopp 2023

By 6 september, 2022RSS_SRF-konsult

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet till 52 500 kronor för år 2023 och  det förhöjda prisbasbeloppet till 53 500 kronor för år 2023.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply