Stigande tjänsteprisindex

By 11 augusti, 2022RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att tjänsteprisindex steg med 2,3 procent det andra kvartalet 2022 jämfört med första kvartalet 2022. Jämfört med det andra kvartalet 2021 har tjänstepriserna stigit med 7,9 procent.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply