Produktionen i juni

By 11 augusti, 2022RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om i stort sett oförändrad produktion på övergripande nivå inom näringslivet i juni 2022. Industrisektorns produktionsvärde minskade, bygg-och tjänstesektorn ökade.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply