Flexiblare arbetsformer

By 29 juni, 2022RSS_SRF-konsult

Nya bestämmelser om flexibla arbetsformer för föräldrar utifrån EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv. Lagändringarna börjar gälla den 2 augusti 2022.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply