Indrivning återkrav

By 28 juni, 2022RSS_SRF-konsult

Myndighetsbeslut om återkrav från förvaltningsmyndigheter kan ske direkt via Kronofogdemyndigheten för verkställande av beslut genom utmätning från och med  den 1 september 2022.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply