Löneskillnader ökar

By 27 juni, 2022RSS_SRF-konsult

En ny rapport från Medlingsinstitutet visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män ökar för första gången sedan 2007. Trendbrott eller tillfällig pandemieffekt på arbetsmarknaden är för tidigt att säga.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply