Arbetslösheten bedöms minska

By 15 juni, 2022RSS_SRF-konsult

Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten fortsätter att minska under 2022–2023. Stor efterfrågan råder på utbildad arbetskraft dock med ett kompetensgap mellan tillgänglig arbetskraft  och efterfrågan på arbetsmarknaden.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply