HFD om korttidsstöd

By 10 juni, 2022RSS_SRF-konsult

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) konstaterar om att bolaget betalar arbetsgivaravgifter under eller för jämförelsemånaden inte avgör om en arbetstagare ska anses vara anställd vid ansökan om korttidsstöd.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply