Arbetsresor

By 10 juni, 2022RSS_SRF-konsult

Ett nytt system för arbetsresor införs f.r.o.m. den 1 januari 2023 med regionalt differentierad skattelättnad baserad på avstånd mellan bostad och arbetsplats istället för nuvarande kostnadsbaserad avdragsrätt.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply