Ökning av lager

Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar att svenska företags lager ökade med 17,4 miljarder kronor i fasta priser under första kvartalet 2022, jämfört med föregående kvartal, motsvarande 3,4 procent i volym.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply