Fast driftställe

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande angående när en anställds arbete i hemmet medför att ett utländskt företag får fast driftställe.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply