SKV om samfälligheter

Skatteverket (SKV) förtydligar kring moms på ersättning för samfällighetsföreningar som fortlöpande förvaltar gemensamhetsanläggningar.