Beskattning för makar inom jordbruk

EU-domstolen har ansett att makar som bedriver varsin jordbruksverksamhet i vissa fall kan anses som separata beskattningsbara personer när verksamheten bedrivs självständigt.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply