Höjd omsättningsgräns

Riksdagen beslutade om att höja omsättningsgränsen för befrielse från mervärdesskatt (moms). Omsättningsgränsen höjs från dagens nivå på 30 000 kronor till 80 000 kronor per år.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply