Höjd milersättning

Regeringen har föreslagit förstärkningar av det nya reseavdraget, bland annat med höjt schablonbelopp för resor med egen bil i tjänsten och i näringsverksamhet föreslås höjas från 18,50 till 25 kr per mil.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply