Retroaktiv sänkt dieselskatt

Regeringen presenterar förslag på nedsättning av koldioxidskatt för diesel som används i arbetsmaskiner Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli men ska gälla från och med den 1 januari 2022.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply