Fler anställda

By 28 april, 2022RSS_SRF-konsult

Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar om ökat antal anställda. I mars 2022 uppgick antalet sysselsatta till 5 092 000, icke säsongsrensat. Det är en ökning med 146 000 jämfört med mars 2021.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply