Sanktioner mot Ryssland

By 21 april, 2022RSS_SRF-konsult

Regeringen har gett Kommerskollegium i uppdrag att ansvara för flera av de sanktioner mot Ryssland och Belarus som EU fattade beslut om den 8 april.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply