Personuppgiftsincidenter

By 21 april, 2022RSS_SRF-konsult

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har publicera en fjärde årsrapport om personuppgiftsincidenter som beskriver de 5 767 personuppgiftsincidenter som anmäldes till IMY under 2021.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply