Arbetstidsförläggning

By 7 april, 2022RSS_SRF-konsult

Arbetsdomstolen (AD) har bedömt hur ordinarie arbetstid med genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka kan förläggas och därmed påverka rätten till övertidsersättning.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply