Rätten till säkerhetskopia

By 7 april, 2022RSS_SRF-konsult

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens beslut angående rätten att ta del av en säkerhetskopia som allmän handling. Målet återförvisas till kammarrätten för ny prövning.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply