Avtal mellan Sverige och Japan

By 28 mars, 2022RSS_SRF-konsult

Avtal om social trygghet med en samordning av de svenska och japanska allmänna systemen för ålders- och efterlevandepension samt sjuk- och aktivitetsersättning träder i kraft i kraft den 1 juni 2022.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply