Pandemilagen upphör

By 25 mars, 2022RSS_SRF-konsult

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att covid-19-lagen och lagen om tillfälligsmittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra att gälla den 31 mars 2022.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply