Femte ändringsbudget

By 25 mars, 2022RSS_SRF-konsult

Regeringen har beslutat om en femte extra ändringsbudget för att stärka Sverige med mer medel till Sveriges militära försvar och tillfällig ekonomisk kompensation till svenska hushåll för höga elpriser.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply