Krigskonsekvenser

By 17 mars, 2022RSS_SRF-konsult

Regeringen har gett i uppgift att Tillväxtanalys analysera effekterna för svenskt näringsliv på kort och medellång sikt som följer av de störningar och chocker på marknaderna som kan uppstå med anledning av kriget i Ukraina.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply