Stark innovationskraft

By 17 mars, 2022RSS_SRF-konsult

Sverige placerar sig även i år på andra plats när världens mest innovativa länder mäts i FN:s immaterialrättsorganisation WIPO:s årliga mätning Global Innovation Index.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply