Svag krona gav prisökningar

By 25 februari, 2022RSS_SRF-konsult

Statistiska Centralbyrån rapporterar att producentprisindex steg med 0,7 procent från december 2021 till januari 2022. Importpriserna och exportpriserna hade de högst uppmätta årstakterna på 30 år.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply