Nya regler om punktskatt

By 25 februari, 2022RSS_SRF-konsult

Svenska regler om punktskatter anpassas till ett nytt EU-direktiv vilket medför nya lagar om tobaksskatt och alkoholskatt. Nuvarande lagar ersätts och de nya börjar gälla den 13 februari 2023.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply