Bolags- och föreningsstämmor

By 25 februari, 2022RSS_SRF-konsult

Riksdagen har fattat beslut om återinförande av tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Lagen blir gällande fr.o.m. den 1 mars t.o.m. den 31 december 2022.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply