Föreslagen momsgräns

By 22 februari, 2022RSS_SRF-konsult

Regeringen har överlämnat lagförslag till riksdagen om höjd omsättningsgräns för befrielse från moms  från dagens 30 000 kronor till 80 000 kronor per beskattningsår. Lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2022.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply