Utstationerade i Sverige

By 21 februari, 2022RSS_SRF-konsult

Arbetsmiljöverket rapporterar om 55 000 personer som utstationerade arbetstagare i Sverige under 2021. Flest kom från Polen och över hälften jobbade inom byggbranschen.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply