Omställningsstudiestöd

By 9 december, 2021RSS_SRF-konsult

CSN får medel för att förbereda införandet av omställningsstudiestödet som förslås  kunna hanteras digitalt av myndigheten från och med den 1 oktober 2022.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply