Utlandstraktamente 2022

By 8 december, 2021RSS_SRF-konsult

Skatteverkets har publicerat allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2022 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.