Definitionen av fåmansföretag kompletteras

By 2 december, 2021RSS_SRF-konsult

Riksdagen sa ja till att den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i inkomstskattelagen kompletteras.