Anståndstiden föreslås förlängas

By 30 november, 2021RSS_SRF-konsult

Regeringen föreslår en förlängning anståndstiden för avbetalning av tillfälliga anstånd med ytterligare som längst 15 månader efter att den tidigare maximala anståndstiden har upphört.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply