AV ansvarig för visselblåsare

By 29 november, 2021RSS_SRF-konsult

Arbetsmiljöverket (AV) blir tillsynsmyndighet och ska se till att arbetsgivare lever upp till kraven om visselblåsarfunktioner.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply