Stigande inflation

By 25 november, 2021RSS_SRF-konsult

Riksbanken meddelar att konjunkturen är stark och att inflationen har stigit snabbt, till stor del drivet av stigande energipriser.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply