Budget antagen

By 25 november, 2021RSS_SRF-konsult

Riksdagen sa ja till utgiftsramar och inkomstberäkningar i statens budget för 2022 enligt ett gemensamt förslag från M, SD och KD.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply