BFN ändrar kring K-regelverken

By 17 november, 2021RSS_SRF-konsult

Bokföringsnämnden (BFN) har beslutat om ändringar i K-regelverken avseende bestämmelserna om undertecknande. Gäller för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2021 eller senare.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply