Minskning i företagens lager

By 16 november, 2021RSS_SRF-konsult

Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar om en generell minskning av lager hos svenska företag under Q3 2021, jämfört med föregående kvartal. I industrin minskade varulagren medan de ökade i varuhandeln.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply