Fler äldre i arbete

By 8 november, 2021RSS_SRF-konsult

Arbetsförmedlingens rapport om äldres arbetsmarknad visar att 174 000 fler i åldern 55+ jobbar jämfört med för tio år sedan. Dock finns problem med åldersdiskriminering på arbetsmarknaden.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply