HFD om tull och moms

By 3 november, 2021RSS_SRF-konsult

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) dom i fråga om moms vid import av vara till Sverige från en plats utanför EU via ett annat EU-land utan deklaration i något av länderna.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply