Ny lag om elektroniska kommunikationer

By 3 november, 2021RSS_SRF-konsult

Regeringen har lämnat ett förslag om nya regler om konsumentskydd för användare, tillgång, säkerhetsregler och konkurrensregler samt underlätta fortsatt utbyggnad av fiber och trådlösa nät.

Next Post
garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply