BFN om K2

By 3 november, 2021RSS_SRF-konsult

BFN beslutade den 19 oktober 2021 om ändringar i allmänna rådet (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning och tillhörande vägledning, K3.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply