AV om återgång till arbetsplatser

By 29 september, 2021RSS_SRF-konsult

Arbetsmiljöverket (AV) tydliggör i samband med att coronarestriktionerna upphör den 29 september arbetsgivarens ansvar gällande riskbedömning  och åtgärder för att minimera smittspridning.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply