SCB ser ökad tillväxttakt

By 27 september, 2021RSS_SRF-konsult

Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar att hushållens bostadslån har ökat det senaste året med en tillväxttakt på 6,5 procent. Bolåneräntorna på nya avtal fortsätter att sjunka och är på historiskt låga nivåer.