Tillväxten bedöms bli stark

By 26 augusti, 2021RSS_SRF-konsult

Finansdepartementet räknar med en tillväxt på 4,4 procent i år och 3,5 procent nästa år enligt den senaste prognosen. Reformer och investeringar för 74 miljarder kronor är att vänta i den kommande budgeten.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply