Rekord index

By 26 augusti, 2021RSS_SRF-konsult

SCB rapporterar om rekordhög årstakt för producentprisindex i juli 2021 med prisuppgångar inom ett flertal produktgrupper, däribland metaller, metallvaror och elektricitet.