Personuppgifter till GB

By 30 juni, 2021RSS_SRF-konsult

EU-kommissionen har fattat två beslut utifrån GDPR respektive brottsdatadirektivet (LED) som medför att överföring av personuppgifter till Storbritannien (GB) inte kräver särskilt tillstånd.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply