HFD om clearing och moms

By 29 juni, 2021RSS_SRF-konsult

Högsta förvaltningsdomstolens (HFD:s) dom i mål om förhandsbesked om moms gällande bland annat clearingtjänst som undantagen skatteplikt.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply